ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) ιδρύθηκε το 2003 από τον τότε υπηρετούντα Καθηγητή Σωκράτη Τζάρτο. Σήμερα έχει δύο μέλη Δ.Ε.Π. που επιβλέπουν την ερευνητική εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών, τις διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών και τα φοιτητικά εργαστήρια. Παράλληλα στο ΕΜΒΙΑ εργάζονται οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές , Μ. Γεωργίτση, Μ. Καμπούρης, Γ. Λαγουμιντζής, προσφέροντας υπηρεσίες στην έρευνα αλλά και την εκπαίδευση των φοιτητών. Στο ΕΜΒΙΑ εκπονούν διπλωματικές και μεταπτυχιακές/διδακτορικές εργασίες περισσότεροι από 20 προ- και μετα- πτυχιακοί/διδακτορικοί ερευνητές.

Στο ΕΜΒΙΑ

 • Μελετώνται παθογενετικοί μηχανισμοί σε αυτοάνοσα και γενετικά νοσήματα
 • Δοκιμάζονται νέες θεραπευτικές μέθοδοι στην αυτοανοσία και τα άτονα έλκη
 • Μελετώνται χαρακτηρισμένοι και ανιχνεύονται νέοι φαρμαγονιδιωματικοί δείκτες
 • Κατασκευάζονται βάσεις δεδομένων και
 • Με την βοήθεια νέων μεθοδολογιών, κρυσταλλώνονται πρωτεΐνες και επιλύονται τριτοταγείς δομές βιομορίων.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους, όπως Nature Genetics, Nature Reviews Genetics, Nature Biotechnology, Nucleic Acids research, Hemoglobin, Human Mutation, Proteins, FEBSJ, J Neuroimmunology, Autoimmunity κ.λ.π.

Το εργαστήριο έχει λάβει άδεια Παροχής Υπηρεσιών από τις αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο ΕΜΒΙΑ διενεργείται έλεγχος για αυτοαντισώματα έναντι του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης και της MuSK, μορίων που ενέχονται στην αυτοάνοση νόσο Βαρειά Μυασθένεια. Επίσης στο ΕΜΒΙΑ τυποποιούνται δείγματα για τον ιό HPV, που εμπλέκεται στην εκκίνηση και εξέλιξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου στρέφονται επίσης γύρω από τη Γενετική κληρονομικών νοσημάτων, τη  Φαρμακογονιδιωματική και την Βιοπληροφορική.

Συνεργάζονται με εργαστήρια Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διεξάγεται έρευνα σχετική με:

 • Ανοσολογία,
 • Βιοχημεία,
 • Μοριακή Βιολογία,
 • Γενετική και Φαρμακογονιδιωματική,
 • Δομική Βιολογία
 • Βιοπληροφορική
ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΕΜΒΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ

... και στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 26504 ΡΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ

Tηλ.: 2610 969953, Email: kpoulasATupatrasDOTgr