ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING

Στο πλαίσιο της κατεύθυνσης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής, έχουν εκπονηθεί διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων Πανεπιστημίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Κοινωνικοοικονομικές συνέπειες έναρξης και διακοπής του καπνίσματος

Ευσταθίου Αθανάσιος, Φαρμακοποιός

Αν και έχει περάσει τουλάχιστον μισός αιώνας από την πρώτη επιστημονική έρευνα που καταδείκνυε τις πιθανές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και ενώ πλέον έχουν διερευνηθεί και διαπιστωθεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, σε μεγάλο βαθμό, οι συνέπειες αυτών τόσο στον ενεργό όσο και στον παθητικό καπνιστή, ο αριθμός των καπνιστών παγκοσμίως αυξάνεται αντί να μειώνεται. Τα οικονομικά μεγέθη της καπνοβιομηχανίας, τα αίτια έναρξης του καπνίσματος και το οικονομικό κόστος που αυτό επιφέρει, οι μέθοδοι πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος καθώς και η ανάλυση κόστους – αποτελέσματος αυτών των μεθόδων είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία.


Μελέτη της απήχησης και της κατανόησης του ρόλου των υπηρεσιών γενετικής και φαρμακογενετικής ανάλυσης στην ελληνική αγορά

Yuan Mai

Οι διαφορετικοί τρόποι ανταπόκρισης στα φάρμακα που παρατηρούνται από άτομο σε άτομο, οι οποίοι βασίζονται στις γενετικές διαφορές μεταξύ διαφόρων πληθυσμών παρουσιάζουν ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Επάνω στο θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί ένας καινούργιος κλάδος επιστήμης και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, οι υπηρεσίες γενετικής και φαρμακογενετικής ανάλυσης, οι οποίες μελετούν τις γενετικές διαφορές στα ένζυμα που επηρεάζουν το μεταβολισμό και τη δράση των φαρμάκων στους ασθενείς. Στόχος της εργασίας ήταν η κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών γενετικής και φαρμακογενετικής ανάλυσης στην ελληνική αγορά πραγματοποιώντας μία έρευνα απόψεων ασθενών και του κοινού για την υπηρεσίες γενετικής και φαρμακογενετικής ανάλυσης σε δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πάτρα) και σε μία κωμόπολη (Αίγιο). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ρωτήθηκαν συνολικά 688 άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες (60 ετών). Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 9 συνολικά ερωτήσεις με σκοπό να διερευνηθεί (α) το κατά πόσο το ευρύ κοινό είναι ενημερωμένο για το σκοπό των γενετικών και φαρμακογενετικών αναλύσεων, (β) το κατά πόσο το ευρύ κοινό είναι διατεθειμένο να υποβληθεί σε γενετικές/φαρμακογενετικές αναλύσεις, (γ) αν η επιλογή των ατόμων επηρεάζεται από την κάλυψη της ασφάλειας τους, (δ) αν πιστεύουν ότι οι αναλύσεις πρέπει να διενεργούνται κατευθείαν από τους ενδιαφερόμενους ή κατόπιν υπόδειξης από ειδικό. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν ενημερωμένοι για τις γενετικές αναλύσεις γνωρίζοντας ότι οι γενετικές αναλύσεις γίνονται με πολύ απλούς τρόπους. Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων ήταν διατεθειμένοι να προβούν σε μια γενετική εξέταση όταν γνώριζαν ότι οι γενετικές αναλύσεις μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την πιθανότητα εμφάνισης μιας κληρονομικής νόσου. Επιπλέον, οι άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να προβούν στις γενετικές αναλύσεις ήταν περισσότεροι από αυτούς που ήταν διατεθειμένοι να προβούν στις φαρμακογενετικές αναλύσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι πίστευαν ότι οι γενετικές/φαρμακογενετικές αναλύσεις πρέπει να γίνονται από τους ενδιαφερόμενους κατόπιν υπόδειξης από κάποιον ειδικό. Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πίστευαν ότι οι γενετικές/φαρμακογενετικές αναλύσεις πρέπει να γίνονται κατόπιν υπόδειξης από κάποιον γιατρό και σημαντικά λιγότεροι κατόπιν υπόδειξης από κάποιον φαρμακοποιό. Στις μικρές πόλεις οι πληροφορίες που αφορούν τις γενετικές/φαρμακογενετικές αναλύσεις δεν είναι τόσο διαδεδομένες συγκριτικά με τις μεγάλες πόλεις. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν είχαν την ευκαιρία να υποβληθούν σε κάποια γενετική/φαρμακογενετική εξέταση, εφόσον κανείς ποτέ δεν τους παρότρυνε σχετικά. Όμως, αν οι ειδικοί (ειδικά οι γιατροί) μπορούν να παροτρύνουν περισσότερο τους ασθενείς ώστε να υποβληθούν σε τέτοιες εξετάσεις, οι γιατροί θα μπορέσουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να καθορίσουν την καλύτερη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς. Επιπλέον, οι επιλογές των ασθενών επηρεάζονται πολύ από το αν οι αναλύσεις μπορεί να καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς. Όταν οι δαπάνες των υπηρεσιών καλύπτονται από το δημόσιο ταμείο υγείας ή κάποιους ασφαλιστικούς φορείς, οι ασθενείς θα είναι πιο διατεθειμένοι να υποβληθούν στις εξετάσεις.


Αξιολόγηση εταιρικής φήμης των φαρμακευτικών εταιριών από την πλευρά των ιατρών πελατών τους

Βενιού Αναστασία

Η αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον που διαμορφώνεται από ισχυρές κυβερνητικές πιέσεις, ριζικές αλλαγές στην ιατρική περίθαλψη σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξανόμενο συγκεντρωτισμό της αγοράς και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από αντίγραφα φάρμακα. Δημιουργείται έτσι η πιεστική ανάγκη για τις φαρμακευτικές εταιρίες να συγκεκριμενοποιήσουν την εικόνα που έχουν οι μέτοχοί τους για αυτές (εταιρική εικόνα) και αν είναι εφικτό να προσπαθήσουν να την διαμορφώσουν. Η δημιουργία και διατήρηση μιας θετικής εταιρικής φήμης είναι μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, που λίγες εταιρίες κατορθώνουν να πετύχουν. Περισσότερη μελέτη του αντικειμένου υποστηρίζει την άποψη ότι υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί παράγοντες που πρέπει να ρυθμιστούν από μια εταιρία για να απολαμβάνει ευνοϊκή φήμη από τους ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders). Οι εσωτερικοί παράγοντες αφορούν πληροφορίες ή σήματα που εκπέμπουν οι εταιρίες, σχετικά με την οικονομική και λογιστική τους επίδοση, την ύπαρξη θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό τους κεφάλαιο, και την στρατηγική τους τοποθέτηση. Στηριζόμενοι σε αυτές τις πληροφορίες οι stakeholders, αξιολογούν την εταιρική φήμη. Ο απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την εταιρική φήμη στο φαρμακευτικό κλάδο, καθώς και ο τρόπος που συσχετίζονται μεταξύ τους.


Πώς αξιολογούν τη φήμη των φαρμακευτικών εταιριών τα στελέχη που εργάζονται σε αυτές

Κωσταράς Δημήτριος

Η αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον που διαμορφώνεται από  ισχυρές κυβερνητικές πιέσεις, ριζικές αλλαγές στην ιατρική περίθαλψη παγκόσμια, αυξανόμενο συγκεντρωτισμό της αγοράς και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από αντίγραφα φάρμακα. Δημιουργήθηκε έτσι η πιεστική ανάγκη για τις φαρμακευτικές εταιρίες να συγκεκριμενοποιήσουν την εικόνα που έχουν οι μέτοχοί τους για αυτές (εταιρική εικόνα) και αν είναι εφικτό να προσπαθήσουν να τη διαμορφώσουν. Τι αναμένει όμως κάθε ομάδα συμφερόντων (stakeholders) προκειμένου να αποκομίσει θετική αντίληψη για μια επιχείρηση; Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Αξιοπιστία, Κοινωνική υπευθυνότητα είναι οι κρίσιμοι παράγοντες.

Η ευνοϊκή φήμη εξασφαλίζει για τις επιχειρήσεις: Προνομιακή τιμολόγηση για τα προϊόντα, Μειωμένο κόστος λειτουργίας, Σταθερότητα, Iκανούς εργαζόμενους, Μειωμένο ρίσκο στις αποφάσεις. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με την κατάταξη των εταιριών βάσει της αντίληψης που υπάρχει για αυτές τις εταιρίες από τις ομάδες των stakeholders. Η ετήσια έρευνα του περιοδικού Fortune αξιολογεί  τις παραμέτρους που οικοδομούν την εταιρική φήμη, για τις μεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ. Στην έρευνα του περιοδικού συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων και καλούνται να αξιολογήσουν τις εταιρίες στις εξής παραμέτρους: Αξιοπιστία διοίκησης, Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, Καινοτομικότητα, Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, Διαχείριση και προσέλκυση ικανών εργαζομένων, Κοινωνική υπευθυνότητα, Οικονομική ευρωστία, Αξιοποίηση στοιχείων ενεργητικού.

Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στον παράγοντα που λέγεται “φήμη των φαρμακευτικών εταιριών”, προσπαθεί να προσδιορίσει τις παραμέτρους που ως μεταβλητές προσδιορίζουν τον παράγοντα φήμη μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και τέλος να αξιολογήσει αυτές τις μεταβλητές για τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας μέσα από ποσοτική έρευνα που διενεργήσαμε. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, και που αξιολόγησαν τις εταιρίες ως προς τις παραμέτρους που ερευνά το Fortune, θεωρούν ως πλέον σημαντικό παράγοντα στην οικοδόμηση της εταιρικής φήμης την ποιότητα της διοίκησης μιας εταιρίας. H κάθε εταιρία από τις επτά που συμπεριλάβαμε στην έρευνα (Gsk,Pfizer,Novartis,Astra,Merck,Sanofi,Lilly,Wyeth), αξιολογήθηκε για κάθε μία παράμετρο, ώστε να κατατάξουμε τις εταιρίες και τα ευρήματα τα συγκρίναμε με τα αντίστοιχα της έρευνας του περιοδικού Fortune για το έτος 2009 προκειμένου να διαπιστώσουμε διαφορετικές εκτιμήσεις των στελεχών της Ελληνικής αγοράς με αυτή των ΗΠΑ.

Από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, και αφού σταθμίσαμε τις παραμέτρους ως προς την σημαντικότητα, προκύπτει ότι η εταιρία Novartis προβάλλει ως η εταιρία με την ευνοϊκότερη φήμη στην αγορά και ακολουθεί η Sanofi. Η αντίστοιχη έρευνα του Fortune για το 2009,ανέδειξε επίσης την εταιρία Novartis ως την πιο ελκυστική εταιρία. Η έρευνα στηρίζεται στην ποσοτική ερεύνα με ερωτηματολόγια και απευθύνεται σε στελέχη φαρμακευτικών εταιριών που εργάζονται στα τμήματα:Sales, Marketing, Medical, HR, Finance. Αποκλείονται  εξ’ ορισμού από την έρευνα εργαζόμενοι στις υπό εξέταση εταιρίες για λόγους αντικειμενικότητας. Γεωγραφικά η έρευνα καλύπτει όλη την επικράτεια και το μέγεθος του δείγματος είναι 200 στελέχη.


Προώθηση υπηρεσιών φαρμακογενετικής ανάλυσης στην ελληνική αγορά

Αγγελική Σαγιά

Τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα έχουν γίνει σε ότι αφορά στην κατανόηση της γενετικής βάσης. Αυτά τα βήματα αντανακλούν στη ραγδαία ανάπτυξη των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες γενετικών τεστ. Η Μοριακή και η Κυτταρογενετική ανάλυση είναι οι κυρίαρχοι τύποι των προσφερόμενων υπηρεσιών γενετικών τεστ, καθώς υπάρχει μια αύξηση στη ζήτηση των φαρμακογενετικών τεστ. Η παρούσα έρευνά μας αποτελεί τη βάση για μια αξιόπιστη κριτική του περιβάλλοντος των γενετικών προσφερόμενων τεστ στην Ελλάδα για να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες γενετικών τεστ, το στόχο τους, τον τρόπο προώθησής τους, το κόστος τους και την πιστοποίησή τους. Το δομημένο ερωτηματολόγιο μας αποτελείται από 21 ερωτήσεις καλύπτοντας τις διάφορες πτυχές των προσφερόμενων γενετικών τεστ. Στην Ελλάδα υπάρχουν 18 ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες γενετικών τεστ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Μόνο 13 από τις 18 εταιρείες ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην έρευνα. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν τα σημαντικότερα σημεία είναι ότι η μοριακή και η κυτταρογενετική ανάλυση «υπερισχύουν» έναντι των υπολοίπων εξετάσεων και η ζήτηση των φαρμακογενετικών τεστ ολοένα και αυξάνεται. Το κόστος των γενετικών τεστ είναι χαμηλό στην Ελλάδα. Οι εταιρείες είτε συνεργάζονται είτε έχουν γενετικό σύμβολο και ελάχιστες από αυτές έχουν πιστοποίηση για την παροχή των υπηρεσιών γενετικών τεστ.


Η εικόνα των καταναλωτών για το ελληνικό φαρμακείο και ο βάθμος ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες φαρμακευτικές υπηρεσίες

Πλακούτση Αγγελική

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, στην κατεύθυνση “Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ”, του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνηθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι καταναλωτές επιλέγουν το φαρμακείο που θα κάνουν τις αγορές τους, την εικόνα που έχουν για το ελληνικό φαρμακείο και κυρίως για το φαρμακοποιό, και το βαθμό ικανοποίησής τους από τη στάση του φαρμακοποιού και γενικά από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο φαρμακείο. Παράλληλα, επιδίωξη της εργασίας ήταν να μελετήσει τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν: μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών του φαρμακείου, ως προς τη σημαντικότητά τους, για τους καταναλωτές κατά την επιλογή του φαρμακείου που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, μεταξύ των χαρακτηριστικών-κριτηρίων αυτών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, μεταξύ της εικόνας των καταναλωτών για το φαρμακοποιό ως επιστημονικό σύμβουλο και δημογραφικών χαρακτηριστικών, μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες φαρμακευτικές υπηρεσίες και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα στοχεύουμε στη συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με: (α) το κριτήριο της τοποθεσίας του φαρμακείου, (β) το κριτήριο της εξυπηρετικότητας στο φαρμακείο, (γ) το κριτήριο του διαθέσιμου χώρου πάρκινγκ του φαρμακείου, (δ) το κριτήριο της ωραίας διακόσμησης του φαρμακείου, (ε) το κριτήριο της παρουσίας εξειδικευμένου επιστήμονα (π.χ. αισθητικός, διαιτολόγος) στο φαρμακείο, (στ) την εικόνα του φαρμακοποιού ως επιστημονικού συμβούλου, (ζ) το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών από τις παρεχόμενες φαρμακευτικές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το σχήμα που εφαρμόστηκε για την επιλογή του δείγματος είναι η “στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία.” Ερωτήθηκαν 200 άτομα σε δείγμα δύο επαρχιακών πόλεων, οι οποίες επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη “βολική δειγματοληψία.” Η συλλογή των στοιχείων έγινε τον Ιούλιο του 2008. Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι η σειρά μειούμενης σημαντικότητας των κριτηρίων, που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην επιλογή του φαρμακείου που θα κάνουν τις αγορές τους, είναι η εξής: η βολική τοποθεσία, οι χαμηλές τιμές, το επίπεδο εξυπηρέτησης, ο ευγενικός φαρμακοποιός, η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων, η καλή φήμη του φαρμακείου, η παρουσία εξειδικευμένου επιστήμονα στο φαρμακείο, η ωραία διακόσμηση του φαρμακείου. Επίσης, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση: (α) μεταξύ του φύλου και του κριτηρίου της εξυπηρετικότητας, (β) μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης, της ηλικίας, του εισοδήματος, και του αριθμού των παιδιών των καταναλωτών, με την εικόνα που έχουν για τον φαρμακοποιό ως επιστημονικό σύμβουλο, (γ) μεταξύ του φύλου, της ηλικίας, του επιπέδου μόρφωσης, της οικογενειακής κατάστασης, και της επαγγελματικής κατάστασης των καταναλωτών, με τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών από την αξία των υπηρεσιών που παρέχουν τα φαρμακεία σήμερα. Ακόμη, βρέθηκε ότι οι άνδρες θεωρούν πιο σημαντικό το διαθέσιμο χώρο παρκινγκ σε ένα φαρμακείο προκειμένου να το επιλέξουν για τις αγορές τους, σε σχέση με τις γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες θεωρούν σημαντικότερο κριτήριο την ωραία διακόσμηση στο φαρμακείο από τους άντρες για την επιλογή του φαρμακείου. Σημαντικό εύρημα είναι ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο από τους άντρες στο ότι ο φαρμακοποιός είναι κυρίως επιστημονικός σύμβουλος.


Σχέση ιατρικού επισκέπτη-ιατρού με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και ιατρών

Μπατζιόλας Παναγιώτης

Για πολλές δεκαετίες οι μελετητές ερεύνησαν τη στάση των γιατρών απέναντι στα διαθέσιμα μέσα πληροφόρησής τους για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο προβληματισμός πάντα ήταν ο ίδιος: ο γιατρός επιλέγει πάντα με βάση τις ανάγκες του ασθενή, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τον επηρεάζουν στις επιλογές του; Ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακευτικών εταιρειών και μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να καθορίσουν την άποψη του ειδικού επιστήμονα; Οι ιατρικοί επισκέπτες αντιπροσωπεύουν τον κυριότερο σύνδεσμο επικοινωνίας της φαρμακευτικής εταιρίας με τους θεράποντες ιατρούς. Ποια είναι όμως η γνώμη των ιατρών σχετικά με τη χρησιμότητα αυτής της επικοινωνίας; Σκοπός μας σε αυτή την εργασία είναι να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει ο γιατρός τα μέσα ώστε να μπορέσει να ενημερωθεί για την αγορά των φαρμάκων. Η εργασία μας θα χωριστεί σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος (το θεωρητικό) θα γίνει η βιβλιογραφική προσέγγιση του θέματος και συγχρόνως θα επιλεγεί το τελικό μοντέλο στο οποίο θα βασιστεί το δεύτερο μέρος, το πρακτικό. Στο πρακτικό μέρος μέσω του μοντέλου, θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία, διερευνώντας, μέσω ερωτηματολογίων, τα μέσα ενημέρωσης των γιατρών, αλλά και τη σχέση τους με τους ιατρικούς επισκέπτες. Τελικός στόχος της έρευνάς μας είναι να διερευνήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών και του θεράποντος ιατρού.


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Φαρμακευτικές Εταιρείες

Τούμπουλη Ευδοκία

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές δράσεων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής διάστασης, χωρίς δέσμευση από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Ο κύριος σκοπός μιας εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της, αλλά μέσα από τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι η κοινωνική αποδοχή τους δεν συναρτάται μόνο με τις καλές οικονομικές επιδόσεις, την τήρηση των νόμων και κάποιο φιλανθρωπικό έργο ή χορηγίες. Η φιλοσοφία και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν σήμερα την πιο ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική που μπορεί να εγγυάται μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα σε μια εταιρεία και ταυτοχρόνως ευημερία για όλη την κοινωνία.

Στην παρούσα εργασία, συλλέξαμε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε από 16 φαρμακευτικές εταιρείες και έπειτα τις επεξεργαστήκαμε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, εντάσσουν προγράμματα ΕΚΕ στις επιχειρηματικές τους πρακτικές δίνοντας μεγάλη έμφαση στον τομέα της υγείας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Οι περισσότερες από αυτές δήλωσαν ότι δεν έχουν μείωση στον προϋπολογισμό τους, όσον αφορά τα προγράμματα ΕΚΕ παρά την περίοδο οικονομικής κρίσεως που διανύουμε.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ

... και στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 26504 ΡΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ

Tηλ.: 2610 969953, Email: kpoulasATupatrasDOTgr